O chorobe

Parkinsonova choroba je chronické postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré patrí do skupiny porúch pohybového systému a psychických funkcií.
Táto choroba vzniká v dôsledku strát nervových buniek, ktoré produkujú dopamín zodpovedný za prenos signálov v mozgu. Dopamín umožňuje hladkú a koordinovanú funkciu svalov a pohyb. Nedostatok dopamínu spôsobuje, že neuróny sa vymknú spod kontroly, takže pacienti nie sú schopní ovládať alebo kontrolovať svoj pohyb fyziologickým spôsobom. Príznaky sa zvyčajne objavia pri strate 50 až 80 % buniek produkujúcich dopamín.

Príčina vzniku Parkinsonovej choroby doposiaľ nie je presne známa. Pravdepodobne ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov, ale žiadne konečné závery nie sú k dispozícii. V malom počte prípadov spôsobili Parkinsonovu chorobu mutácie niektorých génov.

 Príznaky a priebeh ochorenia

 Parkinsonova choroba je charakterizovaná štyrmi základnými príznakmi: spomalenosť pohybov, stuhnutosť svalov, pokojový tras (predovšetkým rúk, niekedy nôh a brady), zlá rovnováha a koordinácia. Okrem týchto základných príznakov majú pacienti zníženú mimiku tváre (hypomímia), zmenšovanie písma (mikrografia), zhoršenie reči, postoja a chôdze v predklone a vyhasnutie ohybov horných končatín pri chôdzi. Okrem klasických pohybových príznakov majú pacienti celé spektrum nepohybových príznakov – poruchy nálady (depresia, úzkosť, nezáujem), spánkové problémy (porucha zaspávania a udržania spánku, nadmerná denná spavosť, živé sny, syndróm nepokojných nôh), bolesť, zhoršenie až strata čuchu, zápcha, sexuálne problémy. Všetky tieto príznaky vedú k významne zhoršenej kvalite života.

Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie, ktorého postup nevieme zastaviť alebo spomaliť. Napriek rozsiahlemu výskumu v súčasnosti nie je dostupný liek, ktorý by dokázal ochorenie vyliečiť. Dostupnou liečbou však dokážeme účinne zmierňovať jeho príznaky.

Priebeh Parkinsonovej choroby býva rôzny. Niektorí pacienti majú mnoho rokov relatívne málo nepríjemných príznakov, zatiaľ čo u iných sa prejavia obzvlášť silné príznaky, ktoré vedú k zníženej alebo žiadnej pohyblivosti už počas niekoľkých rokov. Parkinsonova choroba postihuje mužov aj ženy v takmer rovnakom počte. Vo výskyte choroby nie sú žiadne významné sociálne, etnické, hospodárske alebo geografické rozdiely. Priemerný vek pri nástupe choroby je 60 rokov, asi u 5 až 10 % pacientov sa ochorenie začína vo veku 40 rokov. Vyskytnúť sa však môže aj v 30. roku života. Výskyt Parkinsonovej choroby v industrializovaných krajinách sa bez ohľadu na vek odhaduje na 0,2 – 0,3 % (200 – 300 chorých na 100 000 obyvateľov). Vo veku nad 60 rokov je postihnutých viac ako 1 % jedincov. Predpokladáme, že na Slovensku je približne 20 000 pacientov s Parkinsonovou chorobou. (Zdroj: Parkinsonova choroba, J. Benetin, P. Valkovič a kol., 2009)

Zdroj z ktorého sme čerpali:   https://www.parkinson.sk/  Na tejto  stránke sa dozviete podrobnejšie o chorobe, jej liečbe, o životnom štýle pri chorobe, o špecializovaných pracoviskách i o novinkách.