Predsedníčka: Mária Volkovič
Tel. č.: +421 905 429 264  
email: riavolkov@gmail.com
Adresa: Vlčany 809, 925 84

   Facebook RK SPS Nitra

    https://www.facebook.com/groups/424492596489844/

O klube

         Regionálny klub v Nitre bol založený  na podnet Romana Šarköziho a jeho vznik sa datuje od 1.2. 2022. Na ustanovujúcej schôdzi bol za predsedu zvolený jeho zakladajúci člen Roman Šarközi. Po odstúpení predsedu v auguste 2022 bola za predsedu zvolená Mária Volkovič, ktorá je predsedníčkou až doteraz.

          Klub sa pravidelne  stretáva raz v mesiaci. Na stretnutí sú členovia informovaní o činnosti  a podujatiach SPS  a klubu. Po oficiálnej časti  zagratulujeme oslávencom a  v družnej debate  si  navzájom vymieňame skúsenosti  o chorobe, o živote, rôznych problémoch.  Niekedy si zacvičíme, zaspievame, prípadne niečo tvoríme. Okrem toho, ak to počasie dovolí, stretávame sa aj mimo klubu v prírode.  

          Členovia klubu sa veľmi aktívne zúčastňujú na  celoslovenských stretnutiach členov SPS, či už na  športových súťažiach, turistike, na rekondičných pobytoch.  V poslednej dobe organizujeme aj vzájomné stretnutia 2-3 klubov.

            Naša činnosť je veľmi bohatá. Oslovila dosť pacientov a ich rodinných príslušníkov. Dôkazom toho je aj to, že sa k nám hlásia stále noví členovia.  V januári 2023 nás bolo 11 a januári 2024 je  nás už 35.