Predseda: Ján Dolník
Tel. č.: +421 910 989 156 
email: janko.dolnik@gmail.com
Adresa: Lermontova 11/22,  036 01 Martin

   Facebook RK SPS Martin

   https://www.facebook.com/profile.php?id=100064352365628

O klube

História nášho klubu v Martine

      Klub vznikol ako  9. klub Spoločnosti Parkinson Alovensko  13. mája 2015. Na druhej schôdzi klubu sme sa dohodli, že sa budeme stretávať raz do mesiaca.        

       Prvá schôdza klubu sa konala 21. apríla 2015 v Martine, kde sa stretli pán Niksch, manželia Bobockí a pani Nemcová aj za manžela. Druhá schôdza, zakladajúca,  sa konala v reštaurácii Burra vo Vrútkach.  20 prítomných založilo nový klub.a stali sa členmi SPS.  Regulérne sme zvolili za predsedu klubu Slávku Bobockú, podpredsedu Vojtecha Nikschu, zapisovateľku Júliu Illešovú a pokladníčku Janu Djobekovú. Garantmi klubu sa  stali MUDr. Milan Grofik a PhDr. Jana Nemcová.

        Slovo sme dodržali a odvtedy sa stretávali  každý mesiac na rôznych miestach. Hľadali sme však  miesto, kde by sme sa mohli  pravidelne stretávať. Po čase nám ponúkli  malú miestnosť nad ordináciou MUDr. Grofika s tým, že musíme dodržiavať čas a to v štvrtok od 14,00 hod. do 16,00 hod., pretože po nás príde iná skupina. Bolo to dosť obmedzené, najmä keď sme  mali prednášky, cvičenia, alebo besedy.