Predseda: Michal Verchola
Tel. č.: +421 907 738 348  
email: michal.verchola@gmail.com
Adresa: A. Trajan 16, 921 01 Piešťany

    Facebook RK SPS Piešťany

    https://www.facebook.com/groups/1994227087561451/

O klube

 

Regionálny klub Piešťany je nástupcom klubu Trnava, ktorý vznikol  8.9.2012. Jeho predsedom bol až do jari  2017 Jiří Kovár. Po ňom bol zvolený za predsedu  Michal Verchola a je ním doteraz. Klub sa neskôr premenoval na RK Piešťany, Trnava, Hlohovec, aby vystihoval odkiaľ pochádzajú jeho členovia.

Snahou klubu Piešťany je pomáhať ľuďom postihnutých Parkinsonovou chorobou radami psychickými ale aj odbornými formou odborných prednášok, ale hlavne vzájomnými skúsenosťami s touto chorobou. Na pravidelných  klubových stretnutiach členovia zhodnotia podujatia, ktorých sa zúčastnili, ale sú informovaní o podujatiach, ktoré sa uskutočnia.

Klub sa pod vedením Michala Vercholu.   podieľal na organizovaní Parkinsoniády v Liptovskom Mikuláši v roku 2018. Každoročne organizuje pre členov SPS  bowlingové turnaje, začína organizovať šípkárske turnaje Parkinson Darts Open a tohto roku (2024) aj  petangový turnaj. Členovia klubu sa každoročne zúčastňujú aj iných celoslovenských športových podujatí, rekondičných, kúpeľných  pobytov, celoslovenských Tulipánových pochodov ku Dňu Parkinsonovej choroby, ale  v Piešťanoch organizujú aj mestský Tulipánový pochod. Predseda klubu začal uskutočňovať myšlienku kúpeľných pobytov  pre parkinsonikov v  Piešťanských kúpeľoch. Projekt  umožní kvalitnú kúpeľnú chorým na Parkinsonovu chorobu  liečbu. Odbornými garantami projektu sú   to docent Milan Grofík, docent Martin Kolísek a doktorka Alenka Korenčíková. Projekt sa nachádza vo finálnej časti. Náš člen Jozef Bachratý napísal báseň, ktorú zhudobnila skupina Slniečko a pod názvom Veselý parkinsonik sa stala piesňou SPS. Klub sa utešene rozrastá a má už 45 členov.