Predsedníčka:  Ing. Františka Švandová
Tel. č.: +421 903 551 464   
email: ferra@ferragrafik.sk

O klube

.