Strečno – september 2023
25. novembra 2021
Vianočná kapustnica
16. januára 2024
Strečno – september 2023
25. novembra 2021
Vianočná kapustnica
16. januára 2024

V sobotu 7.10., po raňajkách, sme sa rozišli do všetkých kútov Slovenska a ukončili tak pobyt druhého ročníka športových hier parkinsonikov, spojený s rekondičným pobytom v Tatranských Matliaroch. Už po skúsenostiach v roku 2022 sme vedeli, že v hoteli Hutník, pokiaľ nám bude priať počasie, sú všetky predpoklady stráviť krásnych 7 dní. Sú vybavení všetkým čo potrebujeme, aby sme si zahrali všetkých 6 kategórií našich súťaží – bowling, petang, stolný tenis, hod do koša, kop do bránky a šípky. Prešovský a Piešťanský klub získali zhodne po 9 medailí, Martin 5, Levice a Nitra po 4, Bratislava 3 a Košice 2 medaile. Pobytu sa zúčastnilo 76 parkinsonikov a sympatizantov SPS. Ďalší dvaja, milí manželia Bacovci, sa prihlásili k nám na súťaže. Vybavili si pobyt sami, nakoľko som ich už musela odmietnuť, veď nárast zúčastnených oproti minulému roku, bol takmer 100 percent. Príprava bola dlhá a náročná, ale nakoľko sme s manželom boli nútení kvôli zdravotnému stavu zostať doma, mala som dosť času na prípravu. Počasie nám prialo tak, ako minulý rok. Program bol podobný. Ráno sme začínali rozcvičkou, raňajkami, nasledovalo cvičenie v bazéne, súťažné hry, obed, prechádzky v prírode, pred večerou meditačné cvičenia v telocvični, no a po večeri posedenia v spoločenskej miestnosti.
Tento rok sme mali so sebou aj harmonikárov, pána Michala Adamču z RK Nitra a pána Bacu z RK Piešťany. Doktorka Kašová nám pripravila zaujímavú prednášku o esenciálnych olejoch.
Týždeň uplynul neuveriteľne rýchlo, ale hlavne v zdraví. Ale ako vždy platilo a platí, že dobrého málo býva, tak po skvelej prednáške docenta Kolíska z Martinskej nemocnice a vyhlásení výsledkov, sme sa museli ráno rozlúčiť.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujem všetkým, ktorí boli nápomocní, ďakujem mojej dcére Stanke, že opäť nahradila moje nohy a hlasivky, keď už boli veľmi unavené. Prajem vám všetkým, aby tie dobré pocity z pobytu – pocity priateľstva a spolupatričnosti, pocity naplnenia nášho hesla „Pohyb je život, život je pohyb“, vo vás ostali čo najdlhšie.
Veľké poďakovanie patrí aj mestu Prešov za pripravené balíčky a Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie.
A nakoniec mi nedá nepoďakovať Ľubke Macejkovej za množstvo práce pri vybavovaní žiadostí o dotácie.
Prajem vám všetkým čo najlepšie zdravie. A ešte jedna potešujúca správa… manažérka hotela nám rezervovala termín pobytu na budúci rok…
DOVIDENIA PRIATELIA!

A ešte pár dodatočných slov

Ku koncu pobytu sa skupinka z hotela vybrala peši do Tatranskej Lomnice. Na lesnej ceste oproti nám kráčala podobná skupina žien, pýtali sa nás, ako je ešte ďaleko do hotela Hutník, kde sa vybrali na kávičku a kus reči. Počuli, že v hoteli Hutník je veľká skupina ľudí, ktorá od rána cvičí, športuje a sú plní elánu. Chceli sa poradiť, ako si to na ďalší rok majú zorganizovať. Samozrejme, že ma to potešilo, videli sme, že nás ľudia pozorujú od rańajok a boli sme radi, že dobrý ohlas rozniesli dookola.
Nie som profesionálny pracovník cestovnej kancelárie, všetko čo robím, športujem, organizujem, robím z lásky k priateľom a rodine, ktorá je na mńa pyšná a fandí mi, sú šťastní, ked´sa nepoddávam chorobe , pretože som parkinsonička. Patrím medzi tých zanietencov, ktorí chcú pomáhať a všetky podujatia, ktoré organizujú, berú ako osobnú výzvu. Nikdy v živote som pred žiadnou výzvou nezutekala, tak som zvládla aj túto, hoci som vedela, že 76 členov + 2 bolo by nad sily aj pre zdravého. Som si vedomá nejakých chýb, ale kto nič nerobí, nič nepokazí a chyby robia aj zdraví ľudia, aj keď nič neorganizujú. Veľmi si vážim ľudí ako napr. manželov Bacových, ktorých som mala tú česť spoznať v Tatranských Matliaroch. Práve pri tomto páre som sa rozhodla povedať dosť, nie, viac ľudí už nemôžem prihlásiť. Týchto zanietencov však moje nie neodradilo, a v deń príchodu sa mi prihovorili na recepcii: „Dobrý deň pani Vierka, tak tu nás máte, prišli sme sa s vami zahrať, ak dovolíte.“ Pobyt si vybavili sami v cestovnej kancelárii. Práve oni ukázali, že dokážu ísť za svojiím cieľom aj bez toho, aby im bolo všetko dané na zlatom podnose. Veľmi si vážim Petra Bacu s manželkou Alenkou aj pre ich skromnosť a pokoru, hoci Peter Baco je človekom, ktorý patrí medzi úspešných dejateľov súčasnej slovenskej histórie. Knihou „ Dedko, rozprávaj“ s venovaním, s ktorou sa mi prišli poďakovať, mi urobili nesmiernu radosť. Zatiaľ som ešte nemala dosť času sadnúť si ku knihe, iba v rýchlosti som preletela niektoré pasáže. Nechávam si ju na dlhé zimné večery, kedy ma bude hriať – ľudskosť v knihe.
A nakoniec vyhlásenie najúspešnejších hráčov v Tatranských Matliaroch v roku 2023:
Ženy – Darina Čajková z RK Prešov
Muži – Michal Verchola , predseda RK Piešťany
Viera Vrábľová, predseda RK prešov