28. januára 2024

Pravidlá hier parkinsonikov

 Každá súťaž musí mať jedného hlavného rozhodcu a dvoch pomocníkov. Každý usporiadateľ hier musí nahlásiť menovite rozhodcov a pomocníkov športovému referentovi najneskôr deň pred súťažou. Šípky […]